ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η διαφθορά είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία μας, και προκαλεί καθημερινά βλάβη σε εμάς και τις επόμενες γενιές.

Οι θεσμοί που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της διάφανης και υπεύθυνης δημόσιας διοίκησης δεν έχουν τους πόρους και τη δομή να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον όγκο του προβλήματος, ενώ είναι σπάνια ανεξάρτητοι.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, στην ετήσια έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2016, επισημαίνει τα εξής:

  • Ο ΓΕΔΔ είναι υπερφορτωμένος και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο μεγάλο συσσωρευμένο όγκο εκκρεμών υποθέσεων, τους οποίους αδυνατεί να ολοκληρώσει σε λογικό χρονικό πλαίσιο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην διενέργεια ελέγχων
  • Στο 69% των υποθέσεων που διερεύνησε, η ποινή θεωρήθηκε επιεικής
  • 20% των υποθέσεων αφορούν σε παράνομες δραστηριότητες, ενώ το 4% σε διαφθορά

Από το 2017 οι προληπτικοί έλεγχοι των δημοσίων δαπανών θα γίνονται από τους φορείς που τις πραγματοποιούν και όχι ανεξάρτητα όργανα, θέτοντας ζήτημα συνταγματικότητας.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

  • Υπάλληλος δήμου που υπέβαλε ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης ανάμεσα στα έτη 2007-2011, παραλείποντας καταθέσεις ύψους €400,000
  • Υπάλληλος δήμου που υπέβαλε ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης ανάμεσα στα έτη 2008-2011, παραλείποντας ιδιοκτησία σκάφους αξίας €15,000 και καταθέσεις ύψους €147,000 με €229,000
  • Υπάλληλος δήμου που υπέβαλε ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης ανάμεσα στα έτη 2007-2011, παραλείποντας καταθέσεις ύψους €1,380,000
  • Υπάλληλος υπουργείου που υπέβαλε ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης ανάμεσα στα έτη 2007-2011, παραλείποντας ιδιοκτησία μετοχών, ΙΧ, δύο αγροτεμαχίων και δύο πισίνων 36τμ
  • Υπάλληλος υπουργείου που υπέβαλε ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης ανάμεσα στα έτη 2007-2013, παραλείποντας καταθέσεις ύψους €276,000
  • Υπάλληλος υπουργείου με ιδιοκτησία αξίας €100,000 σε ΙΧ, μετοχές και καταθέσεις χωρίς αιτιολόγηση πόρων
  • Υπάλληλος δήμου με ιδιοκτησία αξίας €190,000 σε ΙΧ, σκάφος και καταθέσεις χωρίς αιτιολόγηση πόρων

Οι παράνομες και ανεύθυνες ενέργειες δημοσίων υπαλλήλων που βλάπτουν τόσο συγκεκριμένα άτομα όσο και την ευρύτερη κοινωνία είναι ξεκάθαρα ευρέως διαδεδομένες, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό καταγγέλλεται στο κοινό και διερευνάται.

Εμείς, ως υπεύθυνοι πολίτες που θέλουμε να ζήσουμε σε μια σύγχρονη, παραγωγική και λειτουργική χώρα, πρέπει να ξεσκεπάσουμε και να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά.